VÍTAME VÁS

PROJEKT3000

O nás

Ťažiskom našej činnosti je komplexná príprava a implementácia environmentálnych projektov. No venujeme sa aj finančnej podpore projektov s regionálnym dosahom.

Občianske združenie PROJEKT 3000 vzniklo v roku 2003 s cieľom rozvíjať občianske, spoločenské a odborné aktivity tak, aby odrážali novovzniknuté požiadavky modernej spoločnosti.

Pripravujeme environmentálne projekty

Od roku 2006 sa ťažisko našej činnosti presunulo na komplexnú
prípravu a implementáciu environmentálnych projektov.

Zámerom združenia je participácia na celoštátnych a medzinárodných projektoch týkajúcich sa témy klimatických zmien.

Vypracúvame projektové zámery

Pomocou vlastných členov a externých odborníkov zabezpečujeme posúdenie a vypracovanie projektových zámerov v oblasti ochrany životného prostredia, s hlavným zameraním na odpadové hospodárstvo, ochranu vôd a ochranu ovzdušia.

V kontexte klimatických zmien monitorujeme a adaptujeme inovatívne projekty a technológie, posudzujeme možnosti ich implementácie, bezpečnej prevádzky a finančnej udržateľnosti.

Oslovujeme verejnosť

Od roku 2010 rozvíjame aj spoločenské a kultúrne aktivity, ktorými sa snažíme osloviť širokú i odbornú verejnosť na celom Slovensku.

pexels-pixabay-459225

Finančne sme podporili

2021
  • Občianske združenie Novozámocký bocian – Novorodenecké oddelenie FNsP Nové Zámky
  • Vydanie knihy o histórii Nových Zámkov  – ÉRSEKÚJVÁR III MJ 
2022
  • Vydanie knihy o histórii Nových Zámkov  – NOVÉ ZÁMKY III SJ
  • Občianske združenie Pre detí XXI. storočia Nové Zámky – realizácia detského ihriska na dvore ZŠ G. Czuczora v Nových Zámkoch
  • Medzinárodne úspešnú tanečnú dvojicu M.Nagyová a T.K. Kiss (Viva Dance School Nové Zámky)                                                            

Kontaktné údaje

Adresa: Riečna 12, Nové Zámky 940 01 
IČO: 37854852 

Reg.č.: VVS/1-900/90-21714

Predseda občianskeho združenia: Mgr. Gabriel Alexovič